Ispis

PROSTORNO OBLIK0VNI ELEMENTI U OBLASTI PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA

RJEŠENJE PROBLEMA REKONSTRUKCIJE:

 • - partera/eksterijera bolni?kih kompleksa;
 • - medicinskih centara i klinika;
 • - eksterijera izložbenih paviljona,
 • - sajmišta (sajamskih paviljona) i sportskih hala;
 • - arhitektonskih rješenja grobalja mrežama staza razli?itih kompozicija (pravilna ortogonalna, aksijalna).

 

OPLO?AVANJE POVRŠINA KOMPLEKSA KAO I ULI?NIH ZASTORA

OBLIKOVNI I SADRŽAJNI ELEMENTI SAOBRA?AJNIH ELEMENATA I URE?AJA:

 • - laganog kolskog saobra?aja (konstruktivni dijelovi popre?nog presjeka);
 • - željeznica (željezni?kih stanica, eksterijeri stani?nih zgrada, mostova, tunela);
 • - vodenih tokova i pristaništa (oplo?avanje obala utvrda, pristaništa, priobalnih zona);
 • - vazdušnog saobra?aja i pristaništa (eksterijer aerodromskih zgrada);
 • - gradskih prevoznih sredstava (trasa tramvaja i metroa, podhodnika).
 •  

RJEŠENJE GRADSKIH AKTUELNIH PROBLEMA

 • - starih gradskih ?etvrti;
 • - stambenih zona gradova i naselja;
 • - gradske saobra?ajne mreže i ulica.
 • - dekorativno-prostornih elemenata (bazena, fontana);
 • - ozelenjavanja prostora (individualnog i grupnog zelenila, ozelenjavanja individualnih posjeda, gradskih parkova, ozelenjavanja gradova);
 • - objekata komunalnih usluga (stepeništa, trotoara i slivnika);
 • - spomenika (parkovski element);

 

 
proizvodnja_01

betonski-ivicnjaci-small

proizvodnja_0001

proizvodnja_254

paleta_boja_03